Organisatie

Wat voor veel jonge mensen vanzelfsprekend is, lijkt voor jongeren met een verstandelijke beperking soms een onbereikbaar ideaal. Zelfstandigheid komt voor hen niet vanzelf. Hun weg naar volwassenheid en onafhankelijkheid kent vele obstakels.

Als ouders kunnen wij daarover meepraten. Daarom hebben wij een stichting opgericht, met een naam die door onze kinderen zelf is bedacht: Stichting De Droom. De organisatie van Stichting De Droom is in handen van de ouders. Als bestuur van de stichting hebben we een voorzitter, secretaris en penningmeester aangesteld. MEE Zuid-Oost Brabant ondersteunt ons bij onze activiteiten.

De bestuursleden zijn:

 • Rob Conijn (voorzitter)
 • Lia Nabben (secretaris)
 • Marian Ceelen-Huijs (penningmeester)
 • Bart Aarts (vice-voorzitter)
 • Nelly de Groot-Borsboom (bestuurslid)
 • Henriëtte de Sadeleer-van Hout (bestuurslid)
 • Wilfried van den Broek (bestuurslid)
 • Ellie Aarts (bestuurslid)
 • Marja Mellink (bestuurslid)
 • Hetty Saasen-Lathouwers (bestuurslid)
 • Agnes van Noorwegen (bestuurslid)
 • Theo Bongers (bestuurslid)

Voor de verdeling van de taken binnen de stichting hebben we de volgende werkgroepen opgezet:

 • Zorg
 • Activiteiten
 • Financiën
 • PR/Sponsoring
 • Onderhoud
 • Transitie

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en kunnen maximaal voor de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding in aanmerking komen.

Spiegel crossmedia communicatie